Missie

Ik wil graag bijdragen aan meer paardenwelzijn vanuit een trainingstechnisch oogpunt. Paarden trainen op een gezonde en begripvolle wijze, waarbij het fysieke en mentale welzijn van het paard centraal staat.

De oplossing of het antwoord van de vraag of het probleem zit in de ruiter/eigenaar zelf. De kunst is om hier samen achter te komen. Het geven van instructie en oplossingen die bij ruiter en paard passen.

Ik zie een toekomst voor me zonder hokjes. Waarin alle eigenaren, ruiters en instructeurs het welzijn van de paarden op één zetten.