Privacybeleid

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Colette Nummerdor Klassieke Rijkunst & Horsemanship geleverde producten en diensten. Colette Nummerdor Klassieke Rijkunst & Horsemanship, geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 00000000, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Colette Nummerdor Klassieke Rijkunst & Horsemanship verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Gegevens die Colette Nummerdor Klassieke Rijkunst & Horsemanship van je nodig kan hebben of die noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Colette Nummerdor Klassieke Rijkunst & Horsemanship in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Bedrijfsnaam
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie

Waarom we gegevens nodig hebben

Als je eenmaal een overeenkomst hebt met Colette Nummerdor Klassieke Rijkunst & Horsemanship, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Om contact op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van onze bestaande diensten;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Colette Nummerdor Klassieke Rijkunst & Horsemanship. Wij kunnen je gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Geautomatiseerde besluitvorming

Colette Nummerdor Klassieke Rijkunst & Horsemanship neemt besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Colette Nummerdor Klassieke Rijkunst & Horsemanship gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Colette Nummerdor Klassieke Rijkunst & Horsemanship zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Colette Nummerdor Klassieke Rijkunst & Horsemanship bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Colette Nummerdor Klassieke Rijkunst & Horsemanship verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

Wat is een cookie?

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die via deze website op (het IP-adres van) uw computer worden geplaatst en informatie over uw bezoek aan de website registreren. Door uw browser wordt de cookie op de harde schijf van uw computer opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Cookies kunnen de bestanden op uw computer niet beschadigen.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren. Met behulp van een functionele cookie kunnen wij u herkennen bij een herhaald bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming heeft gegevens voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Op deze manier hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen, waardoor u tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website kunt maken.

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om te kunnen zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Op deze manier kunnen we onze dienst(en) zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Op deze website wordt gebruik gemaakt van de ‘’Analytics’’ dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google. Wij gebruiken deze dienst van Google om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Op deze manier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Tracking cookies van onszelf

We vragen uw toestemming voor het plaatsen van een cookie op uw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Op deze manier kunnen we te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Tracking cookies van onze adverteerders

We vragen uw toestemming voor het plaatsen van “tracking cookies” op uw apparatuur door onze adverteerders. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van uw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Sociale netwerken

Op onze website zijn mogelijk buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. De buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter of LinkedIn zelf afkomstig zijn. Met deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook, Twitter of LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die deze partijen verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Op deze manier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Onze contactgegevens vindt u op onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om zich te identificeren. Wanneer u inzage wilt in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen wij u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

U kunt de cookies het gemakkelijkst verwijderen via uw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser
Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden
In sommige gevallen worden tracking cookies geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan u tonen. Deze cookies kunt u centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Beveiliging

Colette Nummerdor Klassieke Rijkunst & Horsemanship hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens. Colette Nummerdor Klassieke Rijkunst & Horsemanship heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde je persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Colette Nummerdor Klassieke Rijkunst & Horsemanship toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval dat Colette Nummerdor Klassieke Rijkunst & Horsemanship gebruik maakt van de diensten van derden, zal Colette Nummerdor Klassieke Rijkunst & Horsemanship in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. De website van Colette Nummerdor Klassieke Rijkunst & Horsemanship maakt gebruikt van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al je, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar info@colettenummerdor.nl. Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van je persoonsgegevens doet, zal Colette Nummerdor Klassieke Rijkunst & Horsemanship je hierover zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, over informeren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en deze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen via info@colettenummerdor.nl.

MEER INFORMATIE OVER COOKIES
Wat zijn cookies: https://privacyzeker.nl/2018/05/05/watzijncookies/
Hoe verwijder je cookies: https://privacyzeker.nl/2018/05/09/cookies-verwijderen-stappenplan/